Vào thời điểm này, xét tuyển đại học là mối quan tâm hàng đầu không chỉ của các thí sinh, mà còn của các bậc phụ huynh. Trường Đại học Tân Trào (mã trường TQU) công bố các ngành tuyển sinh và phương thức xét tuyển dự kiến năm 2024 để các thí sinh xây dựng được lộ trình học tập và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới một cách tốt nhất.

Trường Đại học Tân Trào tuyển sinh 13 ngành trong năm 2024

Ngày 24/01/2024, Trường Đại học Tân Trào đãn ban hành Kế hoạch tuyển sinh năm 2024, theo đó, trong năm nay, Nhà trường tiến hành xét tuyển hệ chính quy đối với 12 ngành trình độ đại học, 01 ngành trình độ cao đẳng thông qua ba phương thức xét tuyển.

Thông tin tuyển sinh năm 2024

CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH DỰ KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO NĂM 2024

Với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học trong kỳ xét tuyển cao đẳng - đại học, năm 2024 Trường Đại học Tân Trào dự kiến tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc thông qua 3 phương thức xét tuyển.

Thông báo nhận hồ sơ bổ sung lớp đại học liên thông (Văn bằng 2) ngành Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại học Tân Trào thông báo nhận hồ sơ bổ sung lớp đại học liên thông (Văn bằng 2) ngành Ngôn ngữ Anh.

Tuyển sinh đợt bổ sung 3, năm 2023

Căn cứ kết quả xét tuyển đợt bổ sung 2, năm 2023. Trường Đại học Tân Trào tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với các ngành: Điều dưỡng; Dược học; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị Dịch vụ DL &LH; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ ...

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung 3

Tuyển sinh bổ sung đợt 2 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2023

Căn cứ kết quả xét tuyển đợt bổ sung 1, năm 2023. Trường Đại học Tân Trào tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với các ngành: Điều dưỡng; Dược học; Công nghệ thông tin; Kế toán; Quản trị Dịch vụ DL &LH; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Ngữ ...

Trang 123456789