Lịch thi kết thúc học phần lần 1, hệ đại học chính quy K2 (khóa 2015 - 2019)
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây