Lịch thi kết thúc học phần lần 2, hệ đại học chính quy K3 (khóa 2016 - 2020)
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây