Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Thể dục Thể thao
 
Ngày 05/9/2018, Trung tâm Thể dục Thể thao tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, giảng viên Công đoàn bộ phận Trung tâm Thể dục Thể thao có tư tưởng chính trị vững vàng, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn trường, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các Công đoàn viên.

Công đoàn viên nghiêm túc bỏ phiếu công khai

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã lựa chọn đồng chí Trần Anh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung tâm Thể dục Thể thao nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 100% phiếu tán thành.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm Thể dục Thể thao chúc mừng đồng chí Trần Anh Dũng

Tin và ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện
Các tin bài mới hơn