Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020 -2021 của Trường Phổ thông Tuyên Quang
 

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

I. Đối tượng và điều kiện nhập học

- Tuyển sinh vào lớp 1: Trẻ 6 tuổi (Sinh năm 2014). Các đối tượng khác thực hiện theo Điều lệ trường Tiểu học.

- Tuyển sinh vào lớp 6: Học sinh 11 tuổi của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học; Đối với các trường hợp khác thực hiện theo Điều 37, Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh đã tốt nghiệp THCS.

- Tất cả học sinh trong cả nước có đủ điều kiện về độ tuổi và hoàn thành chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đủ điều kiện nhập học, có Học lực và Hạnh kiểm Khá trở lên.

- Đối với học sinh chuyển từ nước ngoài về, Nhà trường sẽ xem xét trên từng trường hợp cụ thể. Phụ huynh vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh để biết thêm chi tiết về Điều kiện nhập học và Hồ sơ yêu cầu.

II. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin dự tuyển sinh (Theo mẫu);

- Bản sao Giấy khai sinh (Hợp lệ);

- Sổ Hộ khẩu (với học sinh lớp 1)

- Học bạ (Đối với học sinh lớp 6, lớp 10)

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị đến năm dự tuyển sinh (đối với thí sinh dự tuyển lớp 10).

III. Địa điểm

- Trường Phổ thông Tuyên Quang - Đại học Tân Trào (Km6 Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang).

- Thời gian: Ngay sau thời gian thi, xét tốt nghiệp hoặc kết thức năm học của các cấp học (Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Số điện thoại: 02073.890.696

- Email: phothongtuyenquang.c123@gmail.com

- Website: http://tse.daihoctantrao.edu.vn