Nhằm đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch cũng như tìm giải pháp phát huy giá trị tài nguyên, xây dựng sản phẩm; đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, ngày 8/11/2019, Trường Đại học Tân Trào phối hợp với UBND huyện Lâm Bình và Trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat (Thái Lan) tổ chức Hội thảo Quốc tế “Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang: Tiềm năng, thực trạng và giải pháp”.
Trang 12345678