Việc công bố các bài báo trên các Tạp chí khoa học có chất lượng, nhất là các tạp chí thuộc Cơ sở dữ liệu Web of Science là một nhu cầu hiện hữu của mỗi giảng viên, nghiên cứu viên của các trường đại học. Làm thế nào để tăng khả năng được chấp nhận sau khi có được bài viết tốt và chọn Tạp chí phù hợp? Một bài viết ngắn giới thiệu với các bạn một số kinh nghiệm nhỏ về Trả lời các phản biện độc lập.

Tạo “sức đề kháng” và “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc

Internet và các tiện ích, công nghệ của tự bản thân nó đã và đang phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử. Kéo theo sự phát triển đó là quá trình phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội. Tất nhiên đi liền với nó là tính chất hai mặt, bao gồm cả tích cực và tiêu cực.

Hội thảo khoa học ''Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay''

Ngày 23 - 24/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học "Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay" kỷ niệm 15 năm ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - ...

Hội thảo khoa học “Thực trạng thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang”

Sáng ngày 30/10/2020, Viện Chính sách công và Pháp luật phối hợp với Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ hai với chủ đề “Thực trạng thực hiện pháp luật trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Tuyên Quang”.

Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cách mạng 4.0 ở Việt Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra cơ hội cũng như thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết phân tích một số vấn đề quản lý đơn vị sự nghiệp công ...

Cách viết và cấu trúc một bài báo khoa học cho hội thảo khoa học quốc tế

Hội thảo khoa học là diễn đàn cho các nhà khoa học học tập, trao đổi kinh nghiệm. Để mỗi bài viết đạt chất lượng được đăng trong các Kỷ yếu hội thảo, đặc biệt là những Kỷ yếu hội thảo mang tính quốc tế, có một số nguyên tắc bắt buộc về cách viết và cấu trúc một bài báo khoa học.

Tiếp nhận Quy trình công nghệ sản xuất 03 giống keo lá chàm sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô

Tiếp nhận Quy trình công nghệ sản xuất 03 giống keo lá chàm CLT7, CLT18, CLT26 sản xuất bằng phương pháp nuôi cây mô tại Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Trang 123456789