Thuyết trình Tiếng Anh chủ đề: Hành trình về nguồn
 
Xin mời Quý phụ huynh và học sinh cùng xem phần thuyết trình bằng tiếng Anh với chủ đề: Hành trình về nguồn. Thể hiện: Phạm Thanh Hằng, Hà Hữu An Vũ (6B)