Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức chính trị, trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2017 - 2020
 
Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 22/9/2017, Chi bộ phòng Tổ chức chính trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tham dự Đại hội có 6/6 đảng viên của chi bộ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường. 

Tại đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong việc đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 và tham gia thảo luận góp ý, bổ sung nội dung phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng thời, quán triệt việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Tân Trào và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, NQ số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Mạnh Hà giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Triệu Thị Linh giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các đồng chí trong BCH chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo điều hành hoạt động của chi bộ phòng Tổ chức chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020, thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đã quyết nghị.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh: