Đại hội chi bộ phòng tổ chức chính trị nhiệm kỳ 2015-2017
 
Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 27/10/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào "Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-TU của BTV Tỉnh ủy (khóa XV); Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy nhà trường, 9h ngày 16 tháng 01 năm 2015 Chi bộ Phòng Tổ chức – Chính trị tổ chức Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2015-2017

 Dự đại hội chi bộ có đông đủ các đồng chí là đảng viên trong chi bộ. Chi bộ đã thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của chi bộ do đồng chí Phạm Mạnh Hà, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 trình bày và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Triệu Thị Linh trình bày.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, kết quả: Đồng chí Phạm Mạnh Hà và đồng chí Triệu Thị Linh đã trúng cử là Bí thư và Phó Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Chính trị nhiệm kỳ 2015-2017.

                                    Đồng chí Phạm Mạnh Hà trình bày dự thảo báo cáo chính trị

                                  Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt

                                          Đảng viên dự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Phạm Mạnh Hà - Phòng Tổ chức - Chính trị