Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  09 /ĐHTT-ĐT

V/v Tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa

Tuyên Quang, ngày  30  tháng 5 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa

 

Căn cứ văn bản số 392/TB-ĐHVHHN ngày 20/05/2016 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ năm 2016 và sau khi thống nhất giữa hai trường. Trường Đại học Tân Trào thông báo như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

- Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác chỉ được dự thi vào ngành Quản lý văn hóa và phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự thi.

2. Hình thức tuyển sinh, môn thi

2.1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

2.2. Môn thi:

- Môn 1: Triết học.  

- Môn 2: Lý luận văn hóa.

- Môn 3: Tiếng Anh.

3. Hồ sơ, thời gian tuyển sinh

3.1. Hồ sơ

a) Đơn xin dự thi (theo mẫu).

b) Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác. Nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

c) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khoá (yêu cầu đem theo bản gốc để đối chiếu).

d) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

e) Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.

f) Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).

g) 04 ảnh cỡ 3 ´ 4cm mới nhất (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh), 04 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh.

h) Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận văn thạc sĩ).

i) Bản sao giấy khai sinh.

3.2. Thời gian tuyển sinh

- Nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 01/6/2016 đến ngày 01/8/2016.

- Học bổ sung kiến thức: từ ngày 4/8/2016.

- Ôn tập dự kiến: từ 05/9/2016 đến 23/9/2016.

- Thi dự kiến: 26/9/2016 đến 30/9/2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 211 nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại: 0273.892.012, hoặc điện thoại di động: 0916549990 (Đ/c Ba).

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Lưu VT, ĐT, TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

 

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Khải Hoàn