Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông năm 2023
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm