Thông báo kết quả thi vòng 2 (thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học Tân Trào
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây