[Dự thảo] Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào
 

Để chuẩn bị trình Hội đồng Trường nghị quyết Quy chế tổ chức, hoạt động Trường Đại học Tân Trào, giai đoạn 2021 - 2025, Phòng Tổ chức - Chính trị đã tham mưu xây dựng Dự thảo NQ, bản dự thảo đã được thông qua Ban chấp hành Đảng ủy. Đề nghị các Cán bộ Giảng viên, Nhân viên nhà trường đọc và đóng góp ý kiến.

Mọi góp ý xin chuyển về Phòng Tổ chức - Chính trị tổng hợp trước ngày 25/12/2021.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm