Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học Tân Trào
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm