Thông tin tuyển sinh hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy của Trường Đại học Tân Trào năm 2021 (Bổ sung đợt 1)
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tân Trào, Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.
☎Hotline: 0326 626 888  ☎  0984.696.959  ☎ 0962915110