Trường Đại học Tân Trào Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 - Những tấm vé cuối cùng vào đại học
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tân Trào, Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

☎Hotline: 0326 626 888  ☎  0984.696.959  ☎ 0962915110