Trường Đại học Tân Trào tuyển sinh 13 ngành trong năm 2024
 
Ngày 24/01/2024, Trường Đại học Tân Trào đãn ban hành Kế hoạch tuyển sinh năm 2024, theo đó, trong năm nay, Nhà trường tiến hành xét tuyển hệ chính quy đối với 12 ngành trình độ đại học, 01 ngành trình độ cao đẳng thông qua ba phương thức xét tuyển.

Các ngành tuyển sinh năm 2024 bao gồm: 

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1

Điều dưỡng

7720301

90

2

Dược học

7720201

30

3

Giáo dục Mầm non

7140201

300

4

Giáo dục Tiểu học

7140202

350

5

Sư phạm Toán học

7140209

68

6

Sư phạm Ngữ văn

7140217

50

7

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

30

8

Công nghệ thông tin

7480201

60

9

Kế toán

7340301

90

10

Quản trị Dịch vụ DL &LH

7810103

35

11

Quản lý văn hóa

7229042

30

12

Công tác xã hội

7760101

30

13

Giáo dục Mầm non  (hệ cao đẳng)

51140201

70

Tổng chỉ tiêu (dự kiến)

1233

Các tổ hợp xét tuyển của các ngành giữ nguyên so với năm 2023.

Nhà trường thực hiện ba phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12.

Sinh viên Khoa Y dược - TQU

Xác định "Chất lượng đào tạo là yếu tố cốt lõi để tồn tại và phát triển", Trường Đại học Tân Trào đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, học liệu; chủ động đổi mới phương thức đào tạo; chỉnh sửa chương trình đào tạo theo hướng giảm giờ lý thuyết, tăng giờ thực hành; tăng cường sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động vào quá trình đào tạo. Đến nay các ngành đào tạo của Trường Đại học Tân Trào được xã hội đón nhận tích cực, thu hút sinh viên từ 42  tỉnh thành trong cả nước và nước CHDCND Lào theo học.

Sinh viên TQU năng động - tự tin và hội nhập

Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tại:

Website: https://daihoctantrao.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/daihoctantrao.edu.vn

Thí sinh cần hỗ trợ, tư vấn liên hệ Hotline: 0866.159.959.

TQU media