Trường Đại học Tân Trào thăm và làm việc tại Trường Đại học Hồng Đức
 
Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 17/8/2018, Đoàn công tác của Trường Đại học Tân Trào do đồng chí Nguyễn Khải Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trường Đại học Hồng Đức.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

PGS.TS Bùi Mạnh An, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Tân Trào

Toàn cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo hai trường chụp ảnh lưu niệm

Đoàn công tác Trường Đại học Tân Trào chụp ảnh lưu niệm tại Trường Đại học Hồng Đức

Sau chuyến công tác, hai nhà trường thống nhất tiếp tục gắn kết sâu hơn trong việc tìm ra các giải pháp để phối hợp, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của từng địa phương.

TS. Nguyễn Khải Hoàn