Giới thiệu Văn phòng
 

 

Danh sách cán bộ Văn phòng

Họ và tên: Đoàn Thị Phương Lý

Chức vụ: Chánh Văn phòng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0914.400.017

Email: ly.pktdaihoctantrao@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Dung

Chức vụ:Phó Chánh Văn phòng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0963515668

Email: hoangthithudung@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Chuyên viên

Điện thoại: 0912 600 307

Email: thanhnamxdtq@gmail.com

Họ và tên: Trần Anh Dũng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0983844790

  Email: trananhdungtq@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Văn Tiến

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0975198859

Emai: vantien79.tq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh

Chức vụ: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0916115135

Email: linhsptq@gmail.com

Họ và tên: Ma Thị Sim

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0373375789

Email: mathisimtcyt@gmail.com 

Họ và tên: Trần Thị Thanh Vân

Chức vụ: Giảng viên chính
 
SĐT: 0354180475
 
Email: thanhvancdsp@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nhung

Chức vụ: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0915096388

Email: kimnhung240477@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Đoàn Khánh Ly

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0354184731

Email: khanhly.napa.2909@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0986 806 332       

Email:trangdiep2012@gmail.com

Họ và tên: Cái Thị Lan Hương

Chức vụ: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 0915213696

Email:caithilanhuong@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Số ĐT: 0356905528

Email: thutrang30597@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Định

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0979 264 709

Email: dinhdhtt@gmail.com

Họ và tên: Lê Quang Minh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0913 643 899

Email: leminh.kts@gmail.com

Họ và tên: Phạm Quang Bình

Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0975901626

Email: phamquangbinhtq@gmail.com

Họ và tên: Đào Lương Chiến

Chức vụ: Cán sự

Điện thoại: 0382658766    

Email:daochien.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Văn thư viên

Điện thoại:  

Email:

 

Họ và tên: Hà Văn Long

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại: 01674245555

Email: long.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Trương Kỳ Khúc

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại: 0914765179

Email:

Họ và tên: Trần Thanh Tuấn

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại:0918198687

Email:

Họ và tên: Phạm Quốc Hoàn

Chức vụ:  Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại: 0378 456 009

Email: hoanthao@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hưng

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại: 0987621875

Email: nguyenhungdhtt@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thanh Thiện

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại:0968187816

Email:

Họ và tên: Lê Thành Trung

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Cù Phương Thảo

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Hoàng Đức Phương

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại: 01688951422    

Email:phuong.pth@caodangtuyenquang.edu.vn  

Họ và tên: Đoàn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại:   0912624034 

Email:    

Họ và tên: Quách Văn Được

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn văn Toàn

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Hoàng Mạnh Thắng

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Đinh Đức Quân

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại:

Email:

Họ và tên: Trần Việt Dũng

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Tiêu Văn Ngôn

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Lê Văn Thức

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại:

Email: