Dương Thị Kim Sáng - Cô sinh viên năng động trong hoạt động Đoàn - Hội
 
Thực hiện: Phạm Quốc Hoàn