Đoàn công tác trường Đại học Đông Nam Philippines tham quan Trung tâm Thực nghiệm thực hành & Chuyển giao Khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào
 
Trong khuôn khổ chuyến thắm và làm việc tại trường Đại học Tân Trào, ngày 13/06/2017 đoàn công tác trường Đại học Đông Nam Philippines đã tới tham quan Trung tâm Thực nghiệm thực hành & Chuyển giao Khoa học công nghệ của trường.

Tiếp đoàn có TS. Nguyễn Văn Cương - Phụ trách khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp, ThS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Thực hành & chuyển giao Khoc học Công nghệ; ThS. Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Quản lý KH&HTQT.

Tại đây, đoàn công tác đã được cán bộ, nhân viên trong Trung tâm tiếp đón chu đáo, đồng thời hai bên cũng thẳng thắn và cởi mở trao đổi nhiều cơ hội hợp tác các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.