Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Tin học Ngoại ngữ và Thư viện
 
Ngày 29/8/2018, Công đoàn bộ phận Trung tâm Tin học Ngoại ngữ và Thư viện tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, giảng viên Công đoàn bộ phận Trung tâm Tin học Ngoại ngữ và Thư viện có tư tưởng chính trị vững vàng, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn trường, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các Công đoàn viên.

Công đoàn viên nghiêm túc bỏ phiếu công khai

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã lựa chọn đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung giữ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung tâm Tin học Ngoại ngữ và Thư viện chính trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 100% phiếu tán thành.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm Tin học Ngoại ngữ và Trung tâm Thông tin Thư viện chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung và đồng chí Nguyễn Nguyệt Ngàn

Tin và ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện