Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp kết nạp Đảng viên mới
 
Sáng ngày 29/7/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Hứa Đức Hội.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Tua - Bí thư Chi bộ, cùng toàn thể Đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp.

Đại biểu dự buổi lễ

Lễ kết nạp Dảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Thị Tua - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng và phân công nhiệm vụ cho đồng chí Hứa Đức Hội, sau thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;… Đồng chí Hứa Đức Hội cũng gửi lời trân trọng cảm ơn Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp, giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đảng với sự tin tưởng của Chi bộ.

Đồng chí Đảng viên mới tuyên thệ

Chi bộ chúc mừng đồng chí Đảng viên mới

Tại Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân Đảng viên nói riêng. Lễ kết nạp Đảng viên đã bổ sung thêm cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. 

CLB Truyền thông