Ngày 19/02/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, chi bộ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Giang và Trao quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí Hoàng Thị Ngọc Hà.