Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển hệ liên thông, VLVH đợt 2, năm 2023
 

Thông tin chi tiết xem tại đây