Sinh viên Trường Đại học Tân Trào tham gia chiến dịch Clean up Việt Nam lần thứ 6
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn – Hội, Phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024; Triển khai kế hoạch hoạt động “Mùa hè xanh”, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2024, tham gia chiến dịch “Clean up Việt Nam” lần 6, vừa qua, các thành viên CLB Nghiên Cứu Trẻ, CLB Công tác xã hội, CLB Tình nguyện Trái tim Tân Trào đã tổ chức hoạt động thu gom rác thải, phế vật liệu tái chế xung quanh khu vực Trường Đại học Tân Trào và thành phố Tuyên Quang để gây quỹ hỗ trợ sinh viên.

Một số hình ảnh tại chương trình

Những hình ảnh đẹp của sinh viên Trường Đại học Tân Trào trong chiến dịch đã góp phần nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và lan tỏa hành động nhân văn đến với cộng đồng vì một cuộc sống xanh - sạch  - đẹp. Qua đó giúp sinh viên Trường Đại học Tân Trào phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau; thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

CLB Nghiên cứu trẻ