Tọa đàm kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021)
 
Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong 91 năm qua. Ngày 23/4/2021, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021).

Chương trình có sự tham gia của các đại biểu: Đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh – Bi thư chi đoàn Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh; ThS. Trần Thúy Vân – Đại diện bộ môn Lý luận Chính trị Trường Đại học Tân Trào; đồng chí Nguyễn Thị Thùy – Bi thư Đoàn niên Trường Đại học Tân Trào cùng toàn thể đoàn viên là sinh viên Nhà trường.

Tại buổi tọa đàm, các bạn sinh viên đã được nghe ThS. Trần Thúy Vân chia sẻ về Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ chí Minh – Nhân tố quyết định sự thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền nam thồng nhất đất nước; Thành tựu của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay – Phát huy thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Tại buổi tạo đàm, đại biểu và các bạn sinh viên cũng đã cùng nhau xem phim tài liệu về “Chiến lịch Hồ chí Minh" và "Chiến tháng Điện Bên Phủ năm 1954."

Buổi tọa đàm đã tuyên truyền sâu rộng trong Liên chi đoàn, Chi đoàn về vai trò, ý nghĩa Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021), khơi dậy lòng tự hào trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dành trọn vẹn độc lập, thống nhất đất nước; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị trong toàn cơ sở Đoàn – Hội, qua đó phát huy vai trò của thanh niên trong việc mạnh dạn đăng ký, đảm nhận những phần việc, công trình nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Một số hình ảnh buổi tọa đàm: 

Nguyễn Khánh Duy - Phó bí thư Đoàn trường