Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới
 
Hưởng ứng Tháng hành động “Ngày Môi trường thế giới”, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để bảo vệ môi trường.

Nhiều năm qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) được Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Tân Trào tổ chức thường niên và đã trở thành phong trào mang nhiều ý nghĩa của Đoàn – Hội, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên – thanh niên về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2021, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) lựa chọn là “Phục hồi hệ sinh thái”, để việc hưởng ứng ngày môi trường thế giới mạng lại nhiều hiệu quả thiết thực, Ban chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên đã tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường tới toàn thể đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường - Tổ chức cuộc thi viết và video về "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm môi trường"; Phát động các phong trào thi đua để đoàn viên thanh niên thực hiện vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong trường và tại địa phương.

Đoàn viên thực hiện vệ sinh, dọn dẹp, tỉa cây và phát cỏ tại cợ sở 2 Trường Đại học Tân Trào

hưởng ứng thành vì môi trường vào ngày 26/6/2021 

Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới năm 2021 được Đoàn thanh niên – Hội sinh viên tổ chức thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, phù hợp với bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Truyền thông