Vinh danh sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2022 - 2023
 
"Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cá nhân trong quá trình học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân ở năm tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt. Xin chúc mừng và vinh danh 17 sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Tân Trào đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2022 - 2023. Hy vọng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực để các bạn tiếp tục vững bước trên hành trình sắp tới.