Sinh viên Trường Đại học Tân Trào tham gia thu gom rác thải tại Lễ hội Thành Tuyên.
 
Những ngày vừa qua, sinh viên của Trường Đại học Tân Trào đã tích cực tham gia hoạt động nhặt rác, thu gom, phân loại rác, quét dọn đường phố, góp phần gìn giữ cảnh quan, vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra Lễ hội Thành Tuyên năm 2023. Đây cũng là hành động thể hiện tình yêu, trách nhiệm với quê hương, lan tỏa lối sống đẹp, văn minh trong cộng đồng.