Giải đáp thắc mắc của sinh viên Trường Đại học Tân Trào (2018)
 

Câu hỏi:  Sinh viên đã học xong học phần tiếng anh và tin học. Gần đây, có thông báo là Bộ giáo dục đã yêu cầu đổi mới và nâng cấp tín chỉ học lên từ tiếng Anh, Tin học trình độ A lên trình độ B do trung tâm tin học đào tạo.

Chúng em có nên đi học không? và sau khi học xong tín chỉ đó có hiệu lực như thế nào?

Trả lời:

Hiện nay Trung tâm TH-NN, trường ĐHTT có tổ chức đào tạo và thi cấp 02 loại chứng chỉ là:

+ Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư 03/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

+ Chứng chỉ Ngoại ngữ Anh văn trình độ B.

 

Câu hỏi:  Nếu các bạn chỉ là người dân tộc thiểu số thì có được hưởng những chế độ chính sách nào?

Trả lời:

- Nếu sinh viên là người dân tộc thiểu số sống ở vùng 135 thì được giảm 70% học phí và được hưởng Trợ cấp xã hội;

- Nếu sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo thì được miễn học phí và được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập;

- Nếu các bạn chỉ là con em dân tộc thiểu số thì có thể được ưu tiên vay vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên ở các ngân hàng chính sách ở các xã, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

Câu hỏi: Sinh viên phải đạt được bao nhiêu điểm mới có học bổng? 

Trả lời:

* Học bổng theo quy định chung của nhà nước:

HS, SV có kết quả Học tập (điểm thi lần 1 và không có môn không đạt) và điểm Rèn luyện từ loại Khá trở lên, không bị kỉ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được cấp HBKKHHT trong phạm vi quỹ HBKKHT của trường theo các mức sau:

- Mức HB loại khá: Có điểm TBCHT đạt loại khá trở lên, RL đạt loại khá trở lên

- Mức HB loại giỏi: Có điểm TBCHT đạt loại giỏi trở lên, RL đạt loại tốt trở lên.

- Mức HB xuất sắc: Có điểm TBCHT đạt loại xuất sắc và điểm RL đạt loại xuất sắc.

* Học bổng thu hút của tỉnh Tuyên Quang - Theo Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND:

- Mức HB loại giỏi: Có điểm TBCHT đạt loại giỏi trở lên, RL đạt loại tốt trở lên - hưởng 100% mức học bổng loại Giỏi.

- Mức HB xuất sắc: Có điểm TBCHT đạt loại xuất sắc và điểm RL đạt loại xuất sắc - hưởng 150% mức học bổng loại Xuất sắc.

 

Câu hỏi: Xác định bằng khá hay bằng giỏi sau khi ra trường thì dựa nguyên vào kết quả học tập 4 năm hay dựa vào gì nữa ?

Trả lời:

Theo quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ: Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình trung tích lũy của toàn khóa học (trừ các học phần có chứng chỉ), như sau:

a) Loại xuất sắc: Điểm TBC tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b) Loại giỏi: Điểm TBC tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá: Điểm TBC tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình: Điểm TBC tích lũy từ 2,00 đến 2,49.