Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Sư phạm hệ liên thông đào tạo theo hình thức VLVH năm 2016
 

I. Ngành tuyển sinh, môn thi tuyển sinh:

1. Ngành tuyển sinh: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non.

2. Môn thi tuyển sinh:

2.1. Hệ Đại học:

+ Ngành Giáo dục Tiểu học, thi 03 môn: Toán; Tâm lý - Giáo dục; Phương pháp dạy học Toán - Tiếng Việt ở Tiểu học.

+ Ngành Giáo dục Mầm non, thi 03 môn: Văn; Tâm lý - Giáo dục; Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non – phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục Mầm non.

2.2. Hệ Cao đẳng:

+ Ngành Giáo dục Tiểu học, thi 03 môn : Toán ; Tâm lý - Giáo dục; Phương pháp dạy học Toán - Tiếng Việt ở Tiểu học.

+ Ngành Giáo dục Mầm non, thi 03 môn: Văn ; Tâm lý - Giáo dục ; Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

II. Địa điểm, thời gian thi

1. Địa điểm thi: 01 điểm thi tại Trường Đại học Tân Trào (Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh tuyên Quang)

2. Thời gian thi: Từ ngày 17/12/2016 đến ngày 19/12/2016, cụ thể như sau:

+ Ngày 17/12/2016:

- Buổi sáng : 8 giờ, thí sinh có mặt tại phòng thi để học tập quy chế, bổ sung và điều chỉnh những sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi.

- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, thi Môn 1    

+ Ngày 18/12/2016:     

- Buổi sáng: 06 giờ 30 phút, thi Môn 2

- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, thi Môn 3    

 + Ngày 19/12/2016: Dự trữ