Thời điểm hiện tại các em học sinh đang trong thời gian có nhiều trăn trở, suy nghĩ, lựa chọn ngành và trường Đại học để chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển. Vì vậy, việc tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020 với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến là điều hết sức cần thiết. Nắm bắt được điều này, trong 02 ngày 29 và 30/6/2020, ThS. Vũ Quang Thọ - Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Tân Trào đã tới tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn huyện Na hang, Lâm Bình.