Hội thảo khoa học ''Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội''
 
Sáng ngày 02/02/2018, tại trường Đại học Tân Trào đã diễn ra Hội thảo khoa học ''Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội'' do TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào chủ trì.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chương - Phó giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Đỗ Thị Thủy - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Quản lý khoa học, sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang;
Ths Vương Kim Thành - trường Đại học Quảng Bình; cùng các nhà khoa học, nhà quản lí, giảng viên và các chuyên gia giáo dục trong tỉnh.

Về phía trường Đại học Tân Trào có TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Thị Lệ Thanh - Phó Hiệu trưởng; cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm của nhà trường.

Mục đích của Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các nhà khoa học, quản lý các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; các cơ sở giáo dục, các trường thực hành sư phạm về các giải pháp phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội.

Hội thảo tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Giải pháp để phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018;

-Xây dựng, phát triển chương trình đào tọa giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, mầm non;

- Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và giáo viên với các cơ sở thực hành, thực tập sư phạm trong việc đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non;

-Yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên sư phạm để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông, mầm non;

-Nâng cao năng lực của giảng viên đại học trong việc phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

Điều hành Hội thảo: TS. Nguyễn Khải Hoàn; Thư ký: TS. Đoàn Thị Cúc.

Hội thảo lần lượt nghe báo cáo tham luận đến từ các nhà khoa học:

1. TS. Nguyễn Thị Bích Hợp,Th.s. Phạm Thị Thu Huyền,  "Phát triển chương trình đào tạo giáo viên THCS theo định hướng chuẩn đầu ra"

2. PGS.TS Đặng Thành Hưng, TS Nguyễn Khải Hoàn, "Chương trình đào tạo giáo viên tập trung vào năng lực"

3. Th.S. Vương Kim Thành, "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Quảng Bình nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội"

4. TS. Đoàn Thị Cúc, Th.s Đỗ Công Ba, Nguyễn Văn Dân, "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trường đại học Tân Trào- giải pháp phát triển chương trình đào tạo"

5. TS. Vũ Thị Kiều Trang, "Nâng cao năng lực của giảng viên trong việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên mầm non  đáp ứng yêu cầu xã hội"

6. TS. Hà Mỹ Hạnh, "Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn nghề nghiệp"


Ths Vương Kim Thành với tham luận
"Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học Quảng Qình nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội"

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu xoay quanh chủ đề “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu xã hội”. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Đồng thời đây cũng là cơ hội để cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Tân Trào tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học, các chương trình đào tạo giáo viên tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thảo: