Quy định về xây dựng ngân hàng đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây