Sinh viên Trường Đại học Tân Trào năng động - tự tin - hội nhập
 
Sinh viên của Trường Đại học Tân Trào luôn được tạo môi trường tốt nhất để trải nghiệm, khai phá khả năng, sức sáng tạo, phát triển toàn diện cả về kiến thức – kỹ năng – thái độ.

Trường Đại học Tân Trào không chỉ là nơi cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường nuôi dưỡng sự năng động, tự tin và khả năng hội nhập của sinh viên. Với một loạt các hoạt động ngoại khóa, workshop kỹ năng mềm và cơ hội giao lưu quốc tế, trường tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện. Không chỉ vậy, việc khuyến khích sinh viên tham gia thực tập, giao lưu văn hóa tại nước ngoài cũng giúp sinh viên trang bị cho mình những kỹ năng quan trọng và trải nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, môi trường học tập tích cực cũng được xây dựng, tạo điều kiện cho sinh viên tự tin tham gia vào các hoạt động học thuật và nghiên cứu. Tất cả những điều này giúp sinh viên của Trường Đại học Tân Trào trở thành những người tự tin, năng động và sẵn sàng hội nhập vào xã hội và môi trường làm việc quốc tế.

Các chương trình thực tập, giao lưu văn hóa tại nước ngoài được tổ chức thường xuyên 

Sinh viên TQU nhận học bổng tại Chương trình Chào tân sinh viên

Có thể là hình ảnh về 10 người, cái bục và văn bản

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật

Ghi nhận, khích lệ những thành tích đạt được của sinh viên

 

Mộc Lam