Sinh viên Trường Đại học Tân Trào ''thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp''
 
Sinh viên của trường Đại học Tân Trào được đào tạo và trang bị những kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc đầy thay đổi trong bối cảnh hiện nay. Thực học, thực hành, thực danh và thực nghiệp là những giá trị cơ bản được Trường đưa ra và đảm bảo rằng sinh viên của Nhà trường đều có cơ hội để phát triển các kỹ năng và kiến thức của mình trong quá trình học tập.

Thực học là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo tại trường Đại học Tân Trào. Sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt động thực tế như thực tập, tham gia các dự án và nghiên cứu để áp dụng những kiến thức học được vào thực tế.

Bên cạnh đào tạo kiến thức chuyên môn, thực hành là một phần không thể thiếu trong quá trình đào tạo tại Trường Đại học Tân Trào. Nhà trường cũng chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho sinh viên. Trường có nhiều phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên. Mỗi ngành học đều có phòng thí nghiệm, phòng thực hành riêng. Ngoài ra, Nhà trường mở rộng hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên có thể thực hành trong môi trường thực tế.

Thực danh và thực nghiệp là hai giá trị quan trọng khác được Trường Đại học Tân Trào đề cao. Sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt động và sự kiện ngoài giờ học để tìm hiểu thêm về các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành của mình. Điều này giúp sinh viên tạo dựng được thương hiệu và vị thế của mình trong cộng đồng cũng như giúp tăng khả năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Tân Trào với các Doanh nghiệp lĩnh vực du lịch

 Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam và Trường Đại học Tân Trào đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực ngành Dược

Việc sinh viên của Trường Đại học Tân Trào được khuyến khích thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp để phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình đã thể hiện được sự cam kết của mình với xã hội.