Ngày 25/2/2022, Trường Đại học Tân Trào phối hợp cùng Trường Đại học Sakon Nakhon, Thái Lan tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến với chủ đề ''Nâng cao năng lực giáo viên thích ứng điều kiện bình thường mới''. Đây là lần thứ 2 Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Sakon Nakhon phối hợp đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế theo hình thức trực tuyến.

Nguyễn Thị Phương Thảo – Nữ sinh giỏi tiếng Anh, năng động trong công tác Đoàn – Hội

Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên lớp Đại học Tiểu học AK2 được biết đến là một sinh viên học giỏi, đa tài và năng động trong mọi phong trào hoạt động của trường.