Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức chính trị, Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 26/03/2020, chi bộ Phòng Tổ chức Chính trị long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội chi bộ Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chiều ngày 25/03/2020, chi bộ Phòng Hành chính Quản trị long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi bộ phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 21/3/2020, chi bộ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội Chi bộ phòng Quản lý sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày 19/03/2020, chi bộ phòng Quản lý sinh viên long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ phòng Hành chính quản trị

Ngày 28/11/2018, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, chi bộ phòng Hành chính quản trị đã tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới là đồng chí Chẩu Thị Đuyên.

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Tổ chức - Chính trị

Ngày 31/8/2018, Phòng Tổ chức - Chính trị tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 30/8/2018, Bộ phận Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức chính trị, trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2017 - 2020

Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 22/9/2017, Chi bộ phòng Tổ chức chính trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tham dự Đại hội có 6/6 đảng viên của chi bộ.

Đại hội chi bộ phòng tổ chức chính trị nhiệm kỳ 2015-2017

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 27/10/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào "Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-TU của BTV Tỉnh ủy (khóa XV); Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", được sự ...

Trang 123