Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày ...

Giới thiệu Phòng Kế hoạch tài vụ

Giới thiệu Phòng Thanh tra Pháp chế

Giới thiệu Phòng Quản lý sinh viên

Giới thiệu Phòng Hành chính - Quản trị

Giới thiệu Phòng Đào tạo

Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ Phòng Hành chính – Quản trị

Chiều ngày 22/10/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, Chi bộ Phòng Hành chính – Quản trị đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đoàn Thị Minh Nguyệt.

Đại hội chi bộ Thanh tra pháp chế và Tâm lý giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 27/03/2020, chi bộ Phòng Thanh tra pháp chế và Tâm lý giáo dục đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trang 123