Giới thiệu Phòng Hành chính - Quản trị
 

Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị :

1-Đặc điểm tình hình :

Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Tân Trào

Tên chi bộ: Chi bộ phòng Hành chính - Quản trị;

Tên Công đoàn: Công đoàn bộ phận Hành chính - Quản trị ;

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng :

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường thực hiện công tác Hành chính-Quản trị phục vụ nhiệm vụ của nhà trường.

- Phục vụ công tác dạy và học trong nhà trường.

- Phục vụ và chuẩn bị khánh tiết các hội nghị, hội thảo, giao lưu, tập huấn, họp cơ quan .v..v

- Tiếp nhận, phân phối và theo dõi thực hiện các công văn giấy tờ gửi đến, gửi đi.

- Tổ chức thực hiện in ấn, phô tô, đánh máy, giao dịch, tiếp đón khách....

- Tổng hợp báo cáo thường kỳ và đột xuất.

- Sắp xếp theo dõi lịch công tác tuần.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức mua sắm trang thiết bị nhà trường, quản lý cơ sở vật chất . Tham mưu Lãnh đạo trường tu bổ sửa chữa, mua sắp cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ nhà trường.

- Tổ chức bảo vệ giữ vững an ninh trong trường

- Tổ chức tu sửa bảo vệ chăm sóc khuôn viên nhà trường.

- Tổ chức công tác vệ sinh môi trường.

- Phục vụ chăm lo công việc điện, nước trong cơ quan.

- Phục vụ công việc đi lại của Lãnh đạo Nhà trường, các đoàn cán bộ đi công tác...

3. THÔNG TIN CÁN BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

Họ và tên:Phạm Thị Thu Huyền

Chức vụ:Trưởng phòng

Điện thoại:0985.737.082

Email: phamhuyendhtt@gmail.com

Họ và tên: Trần Anh Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Phó trưởng phòng, Giảng viên

Điện thoại: 0983844790

  Email: trananhdungtq@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Văn Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0975198859

Emai: vantien79.tq@gmail.com

 

Họ và tên: Đào Lương Chiến

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại: 01682658766    

Email:daochien.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

 

Họ và tên: Phạm Quang Bình

Chức vụ: Cán bộ

 Điện thoại: 0975901626

Email: phamquangbinhtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hưng

Chức vụ: Cán bộ Phụ trách tổ điện, nước.     

Điện thoại: 0987621875

Email: nguyenhungdhtt@gmail.com

Họ và tên: Hà Văn Long

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ kiêm Lái xe

Điện thoại: 01674245555

Email: long.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Hoàng Đức Phương

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại: 01688951422    

Email:phuong.pth@caodangtuyenquang.edu.vn  

Họ và tên: Đoàn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Cán bộ Phục vụ

Điện thoại:   0912624034 

Email:    

Họ và tên: Trương Kỳ Khúc

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại: 0914765179

Email:

Họ và tên: Trần Thanh Tuấn

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại:0918198687

Email:

Họ và tên: Phạm Thanh Thiện

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại:0968187816

Email:

Họ và tên: Lê Thành Trung

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Trần Văn Cường

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Quách Văn Được

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Cù Phương Thảo

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Hoàng Mạnh Thắng

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

 

Họ và tên: Đinh Đức Quân

Chức vụ:

Điện thoại:

Email: