Giảng Viên Khoa Y - Dược Trường Đại học Tân Trào tham gia khóa đào tạo NVSP Y học cơ bản và phương pháp dạy - học lâm sàng cho giảng viên đào tạo Y khoa liên tục tại BVĐK Phương Bắc, Tuyên Quang
 
Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế và căn cứ thông tư số 11/2019/TT-BYT ngày 17/06/2019 của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Thực hiện nhiệm vụ năm học từ 27/11 - 06/12/2020 Giảng Viên Khoa Y - Dược Trường Đại học Tân Trào tham gia khóa đào tạo Nghiệp vụ sư phạm Y học cơ bản và phương pháp dạy - học lâm sàng cho giảng viên đào tạo Y khoa liên tục tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, Tuyên Quang. Qua khóa đào tạo Giảng Viên Khoa Y - Dược có những kiến thức chuyên sâu về sư phạm Y học cơ bản để xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo liên tục theo các nội dung chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dưới đây là một số hình ảnh khóa đào tạo:

Tin và ảnh: CLB Truyền thông