Thông báo thời gian tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2020
 

 

1. Thời gian:      7h00 phút, Chủ nhật, ngày 27/9/2020

(Có Chương trình chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm:        Hội trường H, Trường Đại học Tân Trào

3. Thủ tục nhận bằng:

- Sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2020 (danh sách kèm theo) liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập để thống nhất công tác tổ chức lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp.

- Người được cấp Bằng tốt nghiệp trực tiếp đến nhận bằng: Khi đến nhận bằng mang theo CMND hoặc Thẻ sinh viên.

Chi tiết liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hà Phương, ĐT: 0943.938.899

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

LẾ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Ngày 27/9/2020

 

STT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chủ trì

1

7h00 - 8h30

Tập trung sinh viên theo sơ đồ chỗ ngồi

Khoa có SV tốt nghiệp

2

8h30 - 9h00

Chương trình văn nghệ

Khoa Văn hóa - Du lịch

3

9h00-9h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng Đào tạo

4

9h10-9h20

Báo cáo tổng kết quá trình đào tạo

Phòng Đào tạo

5

9h20-9h30

Phát biểu của lãnh đạo trường

Đại diện BGH

6

9h30-9h40

Đại diện sinh viên phát biểu

SV xuất sắc khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

7

9h40-9h50

Quyết định khen thưởng và trao giấy khen cho sinh viên xuất sắc

Phòng Tổ chức chính trị

8

9h50-10h00

Công bố quyết định tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp

Lãnh đạo Trường

Phòng Đào tạo

9

11h30

Bế mạc

Phòng Đào tạo

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020