Thông tin tuyển sinh Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 
Theo Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tân Trào, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm học 2020 - 2021 bao gồm các ngành: Đại học Kế toán, Đại học Kinh tế nông nghiệp, Đại học Kinh tế đầu tư. Dưới đây là các thông tin tuyển sinh, chính sách ưu đãi dành cho sinh viên ba ngành học trên:

Mã ngành và tổ hợp xét tuyển

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

1

Đại học Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

2

Đại học Kinh tế nông nghiệp

7620115

3

Đại học Kinh tế đầu tư

7310104

Triển vọng nghề nghiệp

1. Chuyên ngành Kế toán

Làm việc phù hợp tại các bộ phận kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán nội bộ, các công ty dịch vụ về kế toán, tài chính, kiểm toán, phân tích kinh tế tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp …

Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kế toán - tài chính tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực.

Thành lập doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế…

2. Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Làm cán bộ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp; các chương trình, dự án, tổ chức phi chính phủ … về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kinh tế nông nghiệp tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Thành lập doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp…

3. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung ương tới địa phương; các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp; các cơ quan thẩm định đầu tư; trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp.

Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kinh tế đầu tư tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực.

Thành lập doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực kinh tế.

Chính sách hỗ trợ sinh viên

Nhà trường thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của Nhà nước đối với những sinh viên thuộc diện: là thân nhân người có công với cách mạng; mồ côi cha mẹ; hệ cử tuyển; là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; là người dân tộc thiểu số rất ít người; là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp; là người dân tộc ít người ở vùng cao; sinh viên thuộc hộ nghèo.

Sinh viên đại học được miễn 100% học phí năm đầu và các năm tiếp theo nếu đạt học lực Khá trở lên đối với: Học sinh đạt giải Ba trở lên trong các kì thi chọn học sinh Giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia; đạt huy chương quốc tế, khu vực; Học sinh đạt giải Nhất trong kì thi học sinh Giỏi cấp tỉnh; 10 học sinh/01 ngành học có điểm trúng tuyển cao nhất.

Sinh viên đại học chính quy được ở miễn phí tại ký túc xá, được hỗ trợ kinh phí sử dụng điện, nước hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên, ngoài học bổng khuyến khích còn được hỗ trợ thêm 100% - 150% mức học bổng theo quy định.

Sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên được ưu tiên tuyển chọn giữ lại Trường làm giảng viên và được cử đi học tập ở nước ngoài; được ưu tiên xét tuyển làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.

Sinh viên có nguyện vọng được quan tâm đào tạo về ngoại ngữ và được Nhà trường hỗ trợ đi thực tập, đào tạo tại nước ngoài.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ giới thiệu việc làm.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh các ngành Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh xin liên hệ: TS. Phạm Thị Kiều Trang – Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; SĐT: 0914.966.689. Email: tkp.trangkieu@gmail.com​hoặc truy cập vào hệ thống đăng kí tuyển sinh trực tuyến trên website daihoctantrao.edu.vn để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh