Điểm trúng tuyển hệ Cao đẳng Sư phạm; Đại học chính quy đợt xét tuyển bổ sung lần 1, năm 2018
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163/ĐHTT - TB

 

    Tuyên Quang, ngày  31  tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM; ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN 1, NĂM 2018

 

Trường đại học Tân Trào thông báo điểm trúng tuyển hệ Cao đẳng Sư phạm, Đại học chính quy đợt xét tuyển 1, năm 2018, cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

Xét theo kết quả thi THPT quốc gia

Xét theo kết quả học tập năm học lớp 12

I. HỆ ĐẠI HỌC

     
1

7140201

Giáo mầm non

17

18

Điểm trúng tuyển đối với các thí sinh xét tuyển đại học; cao đẳng sư phạm theo kết quả học tập lớp 12 là điểm chưa cộng điểm ưu tiên.

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

17

18

3

7140209

Sư phạm Toán học

17

18

4

7140213

Sư phạm Sinh học

17

18

5

7229030

Văn học (chuyên ngành: Văn - Truyền thông)

15

15

6

7229042

Quản lý văn hóa

15

15

7

7810103

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

15

15

8

7340301

Kế toán

15

15

9

7440102

Vật lý học (chuyên ngành: Vật lý - Môi trường)

15

15

10

7440301

Khoa học môi trường

15

15

11

7620105

Chăn nuôi

15

15

12

7620110

Khoa học cây trồng

15

15

13

7620115

Kinh tế nông nghiệp

15

15

14

7760101

Công tác xã hội

15

15

15

7850103

Quản lý đất đai

15

15

II. HỆ CAO ĐẲNG

     
1

51140201

Giáo dục Mầm non

15

16

 
2

51140202

Giáo dục Tiểu học

15

16

 
3

51140204

Giáo dục Công dân  (chuyên ngành: Giáo dục Công dân  - Địa lý)

15

16

 
4

51140209

Sư phạm Toán (chuyên ngành: Sư phạm Toán học - Vật lý, Sư phạm Toán học - Tin học)

15

16

 
5

51140210

Sư phạm Tin học (chuyên ngành: Sư phạm Tin học - Kỹ thuật CN)

15

16

 
6

51140212

Sư phạm Hóa học (chuyên ngành: Sư phạm Hóa học - Kỹ thuật nông nghiệp)

15

16

 
7

51140213

Sư phạm Sinh học (chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Sinh học - Giáo dục thể chất)

15

16

 
8

51140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành: Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - Kinh tế gia đình - Kỹ thuật CN)

15

16

 
9

51140217

Sư phạm Ngữ văn  (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn - Lịch Sử, Sư phạm Ngữ văn - Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh)

15

16

 
10

51140218

Sư phạm Lịch sử  (chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân)

15

16

 
11

51140219

Sư phạm Địa lý  (chuyên ngành: Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân)

15

16

 

       

- Thí sinh trúng tuyển bắt đầu nhập học từ ngày 04/9/2018 đến ngày 19/9/2018.

- Thí sinh trúng tuyển xét theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018 phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi về phòng Đào tạo trường đại học Tân Trào theo hình thức nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu điện( địa chỉ :  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) trước 17 giờ 00 phút ngày 05/9/2018 để xác nhận nhập học.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Đã ký

 

HIỆU TRƯỞNG

            PGS. TS. Nguyễn Bá Đức