THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ THEO CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN MN, TH, THCS, QUẢN LÝ GIÁO DỤC, TIN HỌC, TIẾNG ANH…
 

 

Căn cứ Chỉ thị năm học 2017-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và căn cứ vào nhu cầu thực tế, Trường Đại học Tân Trào tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và nhu cầu của người học, cụ thể như sau:

I/ Các chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ

1. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giáo viên mầm non hạng II, III, IV;

2. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giáo viên tiểu học hạng II, III, IV;

3. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng I, II, III;

4. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp;

5. Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

6. Chứng chỉ Tiếng anh B.

II/ Các chứng chỉ khác

1. Chứng chỉ Quản lý giáo dục ;

2. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ;

3. Chứng chỉ công tác xã hội;

4. Chứng chỉ kế toán trưởng;

5. Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch;

6. Chứng chỉ Công nghệ chế biến món ăn.

* Thời gian học:  Các buổi tối trong tuần và ngày thứ Bảy, Chủ Nhật;

* Kinh phí bồi dưỡng: người học đóng góp theo qui định

* Dự kiến thời gian bắt đầu học tập: 15/9/2018 (Cho những lớp đủ 50 người đăng ký trở lên)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Đại học Tân Trào.

Điện thoại: 02073.890.556 hoặc 0946586009 Email: ttbd.dhtt@gmail.com