Khối ngành kinh tế luôn là lựa chọn các bạn trẻ nên lưu tâm
 
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu nguồn nhân lực của các khối ngành kinh tế cũng tăng lên rất nhanh.

Khối ngành kinh tế luôn là một ngành có sức hút mạnh mẽ đối với các bạn trẻ trong quá trình định hướng sự nghiệp. Tuy nhiên, do phạm vi ngành quá rộng lớn, nhiều bạn trẻ không tránh khỏi cảm giác bối rối khi chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu của xã hội.

Để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, hãy cùng tìm hiểu thông tin về các chuyên ngành kinh tế hiện nay Trường Đại học Tân Trào đang đào tạo nhé!

Ngành Kế toán: Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản về ngành Kế toán như sau: Đó là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,… về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.

Chọn học ngành Kế toán tại Trường Đại học Tân Trào, các bạn sẽ được đào tạo từ những kiến thức cơ sở ngành như nguyên lý kế toán, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kiểm toán,… đến các kiến thức chuyên sâu của ngành như: Kế toán ngân hàng, Kế toán tài chính, Thuế, phân tích báo cáo tài chính….

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, Trường Đại học Tân Trào sẽ làm việc tại các bộ phận kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán nội bộ, các công ty dịch vụ về kế toán, tài chính, kiểm toán, phân tích kinh tế tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp; Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kế toán - tài chính tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực; thành lập doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế…

Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Tân Trào rạng ngời trong ngày lễ tốt nghiệp 

Ngành Kinh tế nông nghiệp: Là chuyên ngành đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, nắm vứng kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý cũng như giải quyết các vấn đề về kinh tế...

Sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Tân Trào được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn. Bên cạnh đó, các sinh viên còn được trang bị thêm kiến thức về nghiên cứu thị trường, phương thức sản xuất, chiến lược kinh doanh, kỹ năng làm việc với nông dân, nông thôn, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý cũng như giải quyết rất nhiều vấn đề kinh tế khác để có thể xây dựng nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam nói riêng, toàn nền kinh tế nói chung phát triển ổn định và hiện đại với giá trị lớn, hiệu quả cao.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm cán bộ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp; các chương trình, dự án, tổ chức phi chính phủ về nông nghiệp, nông thôn; Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kinh tế nông nghiệp tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn; Thành lập doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp…

Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Tân Trào thi Thiết kế bìa sách

hưởng ứng ngày sách Việt Nam 

Ngành Kinh tế đầu tư: Là một ngành học chuyên đào tạo sinh viên, nguồn nhân lực để đáp ứng cho công tác quản lý về hoạt động đầu tư chuyên nghiệp trong nhiều các lĩnh vực kinh tế hiện nay không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Nguồn nhân lực này sử dụng kiến thức về nền tảng của kinh tế đến các kiến thức chuyên sâu trong mảng kinh tế đầu tư để đảm bảo việc hoạt động và phục vụ công tác công việc sau khi tốt nghiệp.

Kinh tế đầu tư rất quan trọng, trong một doanh nghiệp quyết định đưa tài chính đầu tư cho lĩnh vực nào và hoạt động như thế nào sẽ ảnh hướng rất nhiều đến sự phát triển và hướng đi đúng của công ty, doanh nghiệp trong xu thế cạnh tranh và phát triển của xã hội hiện nay. Khi theo học ngành Kinh tế đầu tư tại Trường Đại học Tân Trào, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức tổng hợp về kinh tế và quản lý,  cập nhật các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lập dự án và quản lý các dự án đầu tư ở tầm vĩ mô và tầm vi mô, biết áp dụng các mô hình quản lý hiện đại trong quản lý dự án.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung ương tới địa phương; các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp; các cơ quan thẩm định đầu tư; trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp; Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kinh tế đầu tư tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực; Thành lập doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực kinh tế.

Giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Tân Trào chụp ảnh kỷ yếu ngày tốt nghiệp 

Có thể thấy kinh tế ngày càng phát triển, kèm theo đó xã hội cũng cần nhiều nhân lực hơn cho ngành nghề này, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cao. Chính vì vậy, việc lựa chọn theo học các ngành thuộc Khối ngành Kinh tế sẽ là những lựa chọn sáng suốt cho học sinh lớp 12 đang đứng trước kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021. 

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tân Trào luôn sẵn lòng tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cùng các em! 

CLB Truyền thông