Ngành Công tác xã hội - Nghề của lòng nhân ái
 
Được mệnh danh là nghề của lòng nhân ái, nhân viên Công tác xã hội (CTXH) cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Nếu bạn là một người năng động, biết quan tâm cộng đồng và luôn trăn trở trước sự bất hạnh của người khác, tại sao chúng ta không khám phá ngành CTXH để trở thành những nhà CTXH có ích trong tương lai?

Ngành CTXH là một ngành khoa học ứng dụng có trên dưới 100 năm thâm niên. Khởi đầu từ hoạt động từ thiện, nhưng từ khi trở thành là một khoa học độc lập, ngành CTXH khác hẳn với hoạt động từ thiện bởi triết lý khoa học của mình với các quy phạm đạo đức, các nguyên tắc và phương pháp hành động đặc thù để giúp cá nhân, nhóm, tập thể và cộng đồng gặp khó khăn, bằng cách khơi dậy tiềm năng của chính họ để tìm ra những giải pháp và nguồn lực (bên trong và bên ngoài) để vượt khó và hòa nhập cộng đồng. Không chỉ giải quyết mà còn phòng ngừa các vấn đề xã hội, CTXH góp phần thực hiện an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển xã hội để hướng tới phát triển bền vững. CTXH nhằm tiến tới “bình đẳng công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển toàn diện con người”.

CTXH là một ngành nghề có ý nghĩa nhân văn cao cả

Mục tiêu đào tạo của ngành Công tác xã hội chính là đào tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực có đầy đủ đạo đức và tài năng làm việc được trong những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội của con người, thúc đẩy sự thay đổi xã hội, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ của con người; giải quyết được các vấn đề mới xuất hiện và nảy sinh trong đời sống xã hội thường ngày. Xây dựng kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy và nhất là kỹ năng can thiệp giải quyết các vấn đề xã hội, tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước.

Khoa Tâm lý Giáo dục & CTXH, Trường Đại học Tân Trào là địa chỉ đáng tin cậy giúp các bạn khám phá ngành CTXH, thực hiện ước mơ được làm công việc vô cùng có ý nghĩa

UBND tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt 60% số cơ quan, tổ  chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, các cơ quan tư pháp,  trường học,  bệnh viện,  xã,  phường,  thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí  nhân  sự làm  công tác  xã hội, trong đó có ít nhất từ 01 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội. Từ năm 2026 đến năm 2030 phấn đấu đạt 90% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, các cơ quan tư pháp,  trường học,  bệnh viện,  xã,  phường,  thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí  nhân  sự làm  công tác  xã hội, trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội.

Chủ trương của UBND tỉnh cho thấy, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đáp ứng về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng; phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là yêu cầu cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả. Đây có thể nói là "cơ hội vàng" cho các bạn trẻ theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Tân Trào, bởi  cơ hội việc làm đối với ngành này trong thời gian tới là vô cùng rộng mở.