Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 trường đại học Tân Trào
 
Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên, giảng viên, người lao động và tổng kết năm học 2017 – 2018, đề ra phương hướng cho năm học mới, ngày 29/12/2017, trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017– 2018. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu và toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Sau khi khai mạc Hội nghị, PGS,TS. Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt lãnh đạo nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức  năm 2017 và phương hướng năm học 2017 - 2018 về các mặt hoạt động công tác như:  Đào tạo; nghiên cứu khoa học; tổ chức cán bộ; cơ sở vật chất;  an ninh trật tự và một số hoạt đông khác. Đặc biệt, Hiệu trưởng, Phó Giáo sư đã phổ biến Chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới và phân tích, chỉ rõ bối cảnh, những cơ hội, thách thức, những thuận lợi, khó khăn của nhà trường; đề ra mục tiêu phát triển Nhà trường trong tương lai và các giải pháp thực hiện thành công chiến lược. Tiếp đến là các Báo cáo: Báo cáo công khai Tài chính năm 2017; Báo cáo thực hiện cam kết giữa Công đoàn và Hiệu trưởng nhà trường về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công nhân viên chức năm học 2016 - 2017; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến của Công đoàn Nhà trường năm 2017.

Hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận các bản báo cáo với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học; chất lượng công tác nghiên cứu khoa học; Hiệu quả công tác quản lý học sinh sinh viên …Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp đổi mới có tính khả thi cao để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Đại học Tân Trào đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong nhà trường. Hội nghị đã thực sự phát huy được sức mạnh tập thể, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.