Thông tin về kết quả chấm thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016
 
Ngày 18/7/2016, Trường Đại học Tân Trào, chủ trì Cụm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia số 16, tỉnh Tuyên Quang, đã thực hiện xong việc chấm thi.

       Ngày 18/7/2016, Trường Đại học Tân Trào, chủ trì Cụm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia số 16, tỉnh Tuyên Quang, đã thực hiện xong việc chấm thi với tổng số trên 13 nghìn bài thi. Số thí sinh dự thi cao nhất là Ngữ văn (2678 thí sinh) và thấp nhất là môn Sinh học (614 thí sinh).

      Không có bài thi nào đạt điểm tối đa, tổng số bài thi đạt điểm từ 9 đến dưới 10 điểm là 205 bài, cao nhất là môn Địa với 116 bài thi (riêng môn Địa có 340 bài thi đạt điểm từ 8 đến dưới 10 chiếm tỷ lệ 21,7%). Số bài thi bị điểm liệt là 53, cao nhất là môn Toán (34 bài). Tổng số bài đạt điểm từ 7đ đến dưới 9đ là 2.411 bài đạt trên 18%, số điểm từ 1đ đến dưới 5đ là 6.327 bài, chiếm 48,2% (nhiều nhất là tiếng Anh với 2.011 bài, chiếm 92% số bài thi, Toán là 1.577 bài, chiếm 65% số bài thi, tương ứng là các môn Sử 53%, Hóa 46%, Sinh 45%, Lý 36%, Văn 21% và Địa 15%).

    Dự kiến ngày 19/7/2016 bắt đầu công bố kết quả của các thí sinh.

Chi tiết xem trong file đính kèm

Chủ tịch HĐ thi

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức.